Kneipp Hřejivý balzám s arnikou

  • Produkty
  • Použití
  • Multimedia

Produkty

50047

Kneipp Hřejivý balzám s arnikou


balzámy

Informace o produktech hřejivý s arnikou
číslo výrobku
8956004
Obsah
1 tuba á 100 ml
EAN
4008233103495
Obsah
1 karton á 6 tub
EAN
4008233103532
Informace o produktech číslo výrobku Obsah EAN
balzámy
hřejivý s arnikou
číslo výrobku 8956004
1 tuba á 100 ml 1 karton á 6 tub 4008233103495 4008233103532

Použití


Multimedia

Nyní jste přesměrováni do sekce určené výhradně odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Následující informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů a jsem srozuměn s obsahem zákonné definice pojmu odborník.

Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.


Odmítnout