Kneipp Chladivý gel s arnikou a kosodřevinou

  • Produkty
  • Multimedia

Produkty

162338

Kneipp Chladivý gel s arnikou a kosodřevinou

balzámy

Informace o produktech chladivý gel s arnikou a kosodřevinou
číslo výrobku
8956005
Obsah
1 tuba á 200 ml
EAN
4008233119908
Obsah
1 karton á 6 tub
EAN
4008233120034
Informace o produktech číslo výrobku Obsah EAN
balzámy
chladivý gel s arnikou a kosodřevinou
číslo výrobku 8956005
1 tuba á 200 ml 1 karton á 6 tub 4008233119908 4008233120034

Multimedia

Nyní jste přesměrováni do sekce určené výhradně odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Následující informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů a jsem srozuměn s obsahem zákonné definice pojmu odborník.

Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.


Odmítnout