bg-country-switch

Instrukce pro správné použití ústenek Foliodress® Mask

Postup

mytí rukou
1. Vydezinfikujte si ruce.
2. Uchopte masku v její centrální části, nedotýkejte se vnitřní vrstvy ústenky (barevná strana je vždy vnější).
nasazená rouška
3. Nasaďte masku na nos a upravte ji tak, aby přilnula k obličeji.
4. Zavažte horní úvazky masky.
5. Uchopením dolních úvazků roztáhněte masku a poté je zavažte.
6. Pro dosažení správné těsnosti upravte masku opět v oblasti nosu.
7. Po sundání ústenky si vydezinfikujte ruce.

Kdy měnit ústenku?

• Každé 3 hodiny
• Po každém operačním výkonu
• Při každém opuštění operačních sálů
• Pokud dojde k její kontaminaci z vnější strany
• Během operačního výkonu, pokud je maska mokrá

logo mission prevention