bg-country-switch
Bojovníci proti infekcím

V první linii

Co se stane, když budeme na nemocnice
pohlížet jako na bojovou frontu
a na zdravotníky jako na válečníky?

Co se stane, když budeme na nemocnice pohlížet jako na bojovou frontu a na zdravotníky jako na válečníky?

Konflikt a strach - jejich největším protivníkem je lidská odolnost. Zamysleli jste se nad tím, že práce v nemocnici je v mnohém podobná práci ve válečné zóně? Fotograf Jo Müller se obvykle vydává do oblastí konfliktů, aby zachytil lidství v jeho mezním limitu. Cílem je vzbudit porozumění a úctu k těm, kteří se obětují pro větší dobro. V této sérii fotografií přenesl Jo Müller svůj styl válečné fotografie do prostředí nemocnice, aby vzdal hold zdravotnickým pracovníkům, kteří ze sebe v zápasu proti infekcím a chorobám „na jejich bojišti“ vydávají vše.

Branislav Moravčík
Největší motivací je …
… kladné hodnocení poskytované péče na našem pracovišti od pacientů a jejich rodinných příslušníků. Představuje pro nás zpětnou vazbu a potvrzení toho, že svou práci děláme dobře.


Oproti jiným povoláním vidím největší rozdíl v tom, že případná chyba zdravotníka může mít fatální následky. Proto práce sestry patří k povoláním, která jsou spojena s velkou psychickou zátěží.
infection warriors

Ve zdravotnických zařízeních jsou pacienti obvykle velmi zranitelní, oslabený imunitní systém a MRSA společně představují stále závažnější problém. Jaká je tedy strategie při ochraně pacientů před infekcemi?

„Strategie ochrany pacientů před infekcemi spočívá v dodržování zásad bariérové péče, provádění výkonů dle platných SOP, včasném zavedení zvýšeného hygienického režimu u pacientů s potencionálně nebezpečnými bakteriálními kmeny a používání odpovídajících ochranných pracovních prostředků.“
Hlavní vektor přenosu infekce v nemocničním prostředí představují ruce zdravotníků.
Hlavní vektor přenosu infekce v nemocničním prostředí představují ruce zdravotníků.
Sylvie Rolková
„Lidé a týmová práce jsou nejdůležitějším faktorem.
V oblasti prevence infekcí spojených se zdravotní péčí je odpovědnost každého zdravotnického pracovníka tou nejlepší formou ochrany našich pacientů.Týmová spolupráce je v naší profesi nesmírně důležitá, nejen v boji proti infekcím. Při prevenci infekcí je nutné důsledné dodržování všech opatření, která jsem již zmínila spolu se správně prováděnou hygienou rukou.“
Sylvie Rolková

Každý dobrý válečník potřebuje srdce a meč… Co je vaší nejdůležitější zbraní v boji proti infekcím?

Lidé a týmová práce jsou nejdůležitějším faktorem.

„Povědomí a osobní zapojení všech zdravotnických pracovníků, pomocných a technických pracovníků.

Při poskytování ošetřovatelské a lékařské péče je klíčem správně provedená dezinfekce rukou pomocí alkoholického dezinfekčního prostředku na ruce. Všichni zaměstnanci jsou v této oblasti pravidelně školeni.“

Ruce jsou v péči o pacienta nenahraditelným pracovním nástrojem. Jak moc náročné je udržet pokožku rukou v dobrém stavu?

Branislav Moravčík
Branislav Moravčík

Zatížení pokožky rukou je velké zejména u sester poskytujících ošetřovatelskou péči u lůžka pacienta. Mým úkolem jako manažera je poskytovat kvalitní prostředky na ochranu rukou mého personálu.

Rozdíl mezi bitevním polem a nemocnicí je v tom, že po skončení směny můžete nemocnici opustit. To však neznamená, že je to méně náročná situace.

personal protective devices

Kdy můžete při odchodu z nemocnice říct, že to byl pro vás dobrý den?

Každý den v nemocnici je jiný a přináší různé situace, které musí zdravotník řešit. Je to jeden z důvodů, proč práce sestry není stereotypní. Každý den zažíváme situace, kdy vidíme, že je naše práce důležitá, má smysl a můžeme si tedy na konci říct, že to byl dobrý den.

Mohlo by vás také zajímat: