bg-country-switch
Mise: Prevence infekcí

Společně proti infekcím

Věříme ve svět s menším výskytem infekcí. Dnes je více než kdy dříve zapotřebí důraznějších aktivit a užších spoluprací s cílem vyřešit narůstající společenský problém. Neviditelná hrozba rizika vzniku infekcí je v našem každodenním životě všudypřítomná a důsledky mohou být dalekosáhlé.

Je to jedna z našich nejdůležitějších výzev a současně největších příležitostí. Každý může udělat něco jinak, ale pouze společně můžeme docílit skutečné pozitivní změny.

Proto přišla společnost HARTMANN s Misí: Prevence infekcí. Platformou založenou na partnerství a hledající celostní, inovativní řešení pro prevenci infekcí v současnosti i pro budoucnost.

Naše mise usiluje o užší spolupráci se zdravotnickými pracovníky z oblasti prevence, kteří sdílí náš cíl, a to omezit výskyt infekcí získaných při pobytu v nemocnicích. To za pečlivého dodržování stanovených předpisů.HARTMANN současně prohlubuje svou spolupráci s partnery z klíčových průmyslových odvětví.

„V HARTMANN tato mise začíná u našich obchodních jednotek a s našimi lidmi, kteří spojili síly s jedním společným cílem - zlepšit prevencí infekcí,“ říká Gian Carlo Sciuchetti, vedoucí divize Dezinfekce. „Sdružujeme produkty a služby zacílené na prevenci infekcí a prohlubujeme využití digitálních řešení.“

Mohlo by vás také zajímat: