bg-country-switch

Průvodce historií

Seznamte se s průkopníky v oboru hygieny, kteří vydláždili cestu pro Misi: Prevence infekcí.

Tváře a odkaz
Mise: Prevence infekcí

Stejně tak, jako je za každou zachycenou infekcí skrytý konkrétní jedinec, stojí i za každým jednotlivým pokrokem v život zachraňujících opatřeních konkrétní člověk. Seznamte se s předními evropskými průkopníky hygieny i s našimi odborníky v HARTMANN.

Mapa s působišti průkopníků prevence infekcí a boje proti infekci ( Carl Flügge, Robert Koch, Max von Pettenkofer, Ignaz Semmelweis, Peter Kalmár )

Ignaz Semmelweis

Ignaz Semmelweis, průkopník zavádění hygieny v porodnictví

V roce 1846 Dr. Ignaz Semmelweis uskutečnil revoluci v lékařském přístupu k hygieně. Jako porodník a lékař nařídil členům svého týmu, aby si před každým zákrokem omývali ruce v roztoku chlorovaného vápna, a tak zabránili poporodním úmrtím. Toto opatření přineslo významné zlepšení ochrany zdraví matek a dětí.

Max von Pennenkofer

Max von Pennenkofer, průkopník v oblasti hygieny a boje proti infekcím.

Chemik a hygienik Max von Pettenkofer byl první, kdo potvrdil souvislost mezi úrovní hygieny a šířením epidemií v 19. století. V roce 1862 získal titul prvního německého profesora hygieny, a to na Mnichovské univerzitě. Jeho poznatky a nálezy později formovaly další vývoj systémů distribuce odpadních vod a pitné vody v Evropě.

Robert Koch

Robert Koch, vědec, mikrobiolog, průkopník v oblasti prevence šíření infekcí
Jelikož lidé bakterie neviděli, nevěřili, že by mohly být původci nemocí. Na konci 18. století prokázal lékař a mikrobiolog Dr. Robert Koch souvislost mezi mikroorganismy a infekčními chorobami – vytvořil tak základ, který změnil tehdejší způsob myšlení a vedl k novým postupům zabraňujícím šíření nemocí.

Carl Flügge

Carl Flügge, průkopník v oblasti hygieny a prevence šíření infekcí. Rozlišil hygienickou a chirurgickou dezinfekci rukou.
Dr. Carl Flügge posunul hranice úrovně čistoty rukou rozlišením mezi hygienickou a chirurgickou dezinfekcí. Když vidíte, jak si váš oblíbený lékař čistí ruce, vzpomeňte si na bakteriologa a hygienika Dr. Flüggeho, protože ten je autorem tohoto, dnes běžného, postupu.

Peter Kalmár

Peter Kalmár, průkopník v oblasti hygieny a prevence šíření infekcí. Vyvinul dezinfekční prostředek na bázi alkoholu.
Dr. Peter Kalmár, chirurg, vyvinul v roce 1965 ve spolupráci se společností BODE Chemie první dezinfekční prostředek založený na bázi alkoholu, který je šetrný k pokožce a který nevyžaduje žádné mýdlo ani vodu.

Mohlo by vás také zajímat