Dávkovač léků je pomocníkem při léčebné a ošetřovatelské péči.

Trochu více dialogu,
mnohem více prevence

Mise: Prevence infekcí - Nová iniciativa HARTMANN se zaměřuje na výrazné posílení prevence infekcí v lékařském a pečovatelském sektoru.

Holistický přístup k prevenci infekcí

Pandemie koronaviru vyzdvihla, jak je prevence infekcí důležitá. Každý rok onemocní infekcí získanou v nemocnici nebo pečovatelském zařízení téměř 3,5 milionu lidí v celé Evropě. Přesto je možné předejít 1/3 případů infekcí získaných při pobytu v nemocnici (HAI). A to je nadcházející úkol Mise: Prevence infekcí. V čele s obchodními divizemi Prevence rizik a Dezinfekce volíspolečnost HARTMANN holistický přístup k odstranění přítěže způsobené HAI.

Naše společné poslání

Poslechněte si originál rozhovoru o Misi: Prevence infekcí, který jsme vedli s našimi dvěma odborníky. Dr. Gian Carlo Sciuchetti, vedoucí divize Dezinfekce a Christian Sievert, vedoucí divize Prevence rizik vám předloží základní informace.

Rozhovor s odborníky HARTMANN  na téma Mise: Prevence infekcí
We use the so-called extended privacy mode to integrate YouTube videos. In this mode, the setting of YouTube cookies on your device is initially blocked when you visit our website. Only when you click on the preview image the video will be loaded. This is possible by the fact that you are technically redirected to the YouTube website. From that point on, we no longer have any control over what data is sent to YouTube and what cookies or other means are used by YouTube to track users or analyze user behavior. For more information about YouTube's use of cookies, please see the Google Privacy Policy and the Google's cookie policy. Once a YouTube cookie is set, you can delete it from your browser at any time. For more information about deleting cookies, please refer to the website of your browser provider.

Minuta 00:39 - Proč je naší misí prevence infekcí?

Iniciativa Mise: Prevence infekcí navazuje na dlouholeté odborné znalosti, které má HARTMANN v oblasti problematiky zvládání infekcí. Kombinujeme produkty z divizí Prevence rizik a Dezinfekce s komplexní znalostí našich partnerů z oblasti průmyslových a zdravotnických zařízení, se kterými úzce a dlouhodobě spolupracujeme.


Současně jsou vyvíjeny nové pracovní přístupy v rámci Mise: Prevence infekcí. Patří sem i digitální řešení, jako jsou aplikace pro zlepšení úrovně hygieny a predikativní software pro včasnou diagnostiku šíření infekcí.


Dr. Gian Carlo Sciuchetti zdůrazňuje nezbytnost toho, aby všechny aktivity podporovaly zákazníky v jejich každodenní práci. To znamená umožnit jim se soustředit na opravdu důležité věci, jako je například nutnost věnovat více času péči o každého pacienta.

Čas 01:56 – Jak chceme vyvinout nové způsoby práce v prevenci infekcí?

Mise: Prevence infekcí přijímá komplexní přístup, který se zaměřuje na prevenci infekcí ve zdravotnických a ošetřovatelských zařízeních, ale také se zaměřuje na snižování zátěže, kterou HAI dopadá na širší společnost. „Stanovili jsme si jasný cíl,“ říká Christian Sievert.

"Naším cílem je stát se lídrem na trhu v oblasti prevence infekcí."
Díky své nabídce produktů z oblasti Prevence rizik a oblasti Dezinfekce má HARTMANN jedinečnou příležitost se zaměřit na eliminaci HAI. K dosažení vedoucího postavení je však nezbytné se posunout od stavu, kdy jsme vnímáni jako prodejce produktů. Gian Carlo Sciuchetti vysvětluje, že společnost HARTMANN se vzdává toho, aby byla jen výrobcem produktů. A proto kombinuje své výrobky s dalšími nástroji a opatřeními, aby se stala poskytovatelem ucelených řešení.

Čas 02:50 - Proč je nyní vhodný čas začít se zvýšením povědomí?

Také vzdělávání hraje zásadní roli v Misi: Prevence infekcí. Současná krize způsobená koronavirem jasně ukazuje, jak důležité je pro lidi na celém světě pochopit, jakým způsobem zabránit šíření infekcí. S touto iniciativou bude HARTMANN pokračovat s cílem rozšířit dialog, který již na veřejnosti probíhá. Hovořme o rizicích infekcí a možných finančních a sociálních důsledcích. HARTMANN se také podělí o své rozsáhlé odborné znalosti na veletrzích a kongresech, při diskuzích u kulatého stolu a v klíčových projevech, dále v tradičních i sociálních médiích a prostřednictvím spolupráce se sdruženími pacientů, akademickou obcí a neziskovými organizacemi.

Čas 04:26 - Kolektivní úsilí

Úspěch Mise: Prevence infekcí bude nakonec záviset na příspěvku každého ze zaměstnanců HARTMANN. Lokální prodejní a marketingové týmy mají klíčovou úlohu při vzdělávání svých zákazníků - pomoci eliminovat HAIprostřednictvím poskytování řešení namísto nabídky sdružených produktů. Každý má v organizaci svou roli, říká Christian Sievert. "Všichni se musíme v Misi: Prevence infekcí vzdělávat, vidět vše v širších souvislostech. Každý z nás může pomoci šířit poznatky o tom, jak zabránit šíření infekce a proč je to životně důležité. Jak v rozhovorech, tak prostřednictvím sociálních médií.

"Když se nám to podaří, přispějeme k záchraně dalších životů."

Gian Carlo Sciuchetti dodává: „Všichni zaměstnanci společnosti HARTMANN mohou být hrdí na dlouhodobé dědictví naší společnosti v oblasti prevence infekcí. V současné době vidíme všude kolem nás, jaký důležitý význam má naše práce. Globální pandemie koronaviru více než kdy dříve ukázala důležitost našeho poslání. Prevence infekcí zachraňuje životy.“

Mohlo by vás také zajímat: