Ruce tvořící srdce

Předcházení infekcí žilního řečiště vám přiroste k srdci

Společně můžeme předcházet drtivé většině primárních infekcí krevního řečiště (BSI). Stačí se zaměřit na správnost postupů při zavádění katetrů a jejich sterilitu.


#MissionInfectionPrevention

Na postupech záleží

Intravaskulární katétry jsou standardizované nástroje moderní medicíny. Mohou se ale stát i prostředkem, kterým se do těla dostávají nežádoucí mikroorganismy. Mise: Prevence infekcí přináší potřebná řešení ke zvládnutí infekcí spojených se zaváděním žilních katétrů (BSI).


Prevalenci BSI
0,69 % (průměr celé EU)
Prevalence BSI1
Počet pacientů s BSI
6 175 ročně
Počet pacientů s BSI v ČR1
Podíl BSI
10,8 % (akutní péče)
Podíl BSI na všech HAI2
Plně preventabilní
Plně preventabilní
BSI související s katetrizací (bacteremia zero)2
1Carl Suetens a ost: Prevalence of healthcare-associated infections, estimated incidence and composite antimicrobial resistance index in acute care hospitals and long-term care facilities: results from two European point prevalence surveys, 2016 to 2017; Surveillance and outbreak report, 2018.
2Vlastimil Jindrák, Dana Hedlová, Pavla Urbášková a kol.: Antibiotická politika a prevence infekcá v nemocnici; Mladá fronta a. s., 2014.

Náklady navíc
Zdroj: Vzorek pacientů 1 rok, pouze s žilním katétrem, Okresní nemocnice v ČR r. 2018.

Které faktory mají vliv na výskyt BSI

Katetr
 • Délka zavedení (nárůst rizika od 5. dne inzerce)
 • Počet lumen
 • Místo zavedení
 • Složení aplikovaných roztoků
 • Faktory ze strany pacienta (obezita)
 • Mikrobiální kolonizace v blízkých anatomických lokalitách
Ruka
 • Nedodržování aseptické techniky
 • Nedostatky v hygieně rukou při ošetřování a manipulaci
 • Chybné používání krytí katétru

Lidé s chronickými onemocněními

Děti do 1 roku

Dospělí starší 60 let

Lidé s oslabeným imunitním systémem

Katetr

Periferní žilní katetrizace2

Incidence lokálních infekcí spojených s periferní katetrizací je nízká, komplikace ale vzhledem k frekvenci používání PŽK až

70 % hospitalizovaných pacientů3 představují významný problém
.

Katetr

Periferně zaváděné centrální katétry (PICC)

Jsou speciální žilní katétry, zaváděné do žíly v oblasti paže a směřující žilou do srdce. Avšak eliminují rizika spojená s centrálním žilním katétrem.

Katetr

Midline

Je vhodnou alternativou k periferní katetrizaci u pacientů s obtížným zajištěním periferní žíly. Má minimální riziko při zavádění a nízké riziko pozdních komplikací.

Katetr

Centrální žilní katetrizace2

Centrální žilní katetrizace představují jen 2 % všech zavedených katétrů, ale způsobují 97 % všech infekčních komplikací.

1 www.worldsepsisday.org.
2 MUDr. Jirouš Jaroslav: Prevence infekcí cévního řečiště spojených s intravaskulární katetrizací, Oddělení epidemiologie FN Plzeň.
3 pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19931816/Naše řešení problematiky BSI

Mise: Prevence infekcí je komplexním řešením infekcí spojených s nemocniční péči. Provedeme vás každým krokem holistického přístupu.

Naše řešení

Pro CRBSI je optimální komplexní řešení

HARTMANN přináší soubor produktů, který pomáhá předcházet infekcím spojených s krevním řečištěm.

Co zlepšíte optimalizací procesů

Check
Zkvalitníte péči o pacienty
Check
Snížíte náklady a zlepšíte výkonnost
Check
Zvýšíte pracovní spokojenost ve vašem zdravotnickém zařízení
CRBSI řešení - produkty

Optimalizovaný standardní ošetřovatelský postup

Dodržováním správných hygienických postupů a používáním kvalitních produktů můžeme společně snížit riziko infekcí na minimum.

Stáhněte si optimalizovaný standardní ošetřovatelský postup (SOP) zavádění periferního žilního katétru.

Standardizovaný ošetřovatelský postup

Představujeme Compliance hygieny rukou

Dodržováním správného postupu a používáním kvalitních produktů snižujeme rizika infekcí spojených se zdravotní péčí až o třetinu. Efektivní ochrana pacientů i zdravotnického personálu stojí na dvou pilířích:

1. Správná hygienická dezinfekce rukou

5 momentů pro hygienu rukou
Compliance

2. Compliance hygieny rukou

Compliance hygieny rukou znamená provádění hygieny rukou ve správný okamžik, správným způsobem a správnou metodou. Zvyšování compliance však brání řada překážek.

Mediset pro žilní katetrizaci

MediSet® je hotová sterilní sada obsahující kompletní sadu zdravotnického materiálu umožňující okamžitě a kdykoliv provést aseptický zákrok. Lze jej použít ihned, bez nutnosti zdlouhavé přípravy a kompletace zdravotnického materiálu.
Tabulka periferní žilní katetrizace

MediSet®

Mediset centrální žilní katetrizace

Číslo výrobku: 455272

Sada je navržena tak, aby přesně odpovídala potřebám standardizovaných zákroků.

 • 1× rouška 75 × 90 cm
 • 1× savý ubrousek 33 × 30 cm
 • 1× peán 14 cm (plast)
 • 5× tampon netkaný (vel.3švestka)
 • 1× rouška 75 × 90 cm s otvorem Ø 10 cm
 • 1× jehla černá 0,7 × 30 mm
 • 1× jehla růžová 1,2 × 40 mm
 • 1× injekční stříkačka 20 ml LL
 • 1× injekční stříkačka 10 ml LL
 • 1× skalpel č. 11
 • 1× pinzeta Adson se zoubky 12 cm (kov)
 • 1× kádinka průhledná 120 ml
 • 1× nůžky hrotnaté 11 cm (plastové s kovovou špičkou)
 • 6× kompres netkaný 7,5 × 7,5 cm
 • 2× kompres gázový 5 × 5 cm
 • 1× Hydrofilm 10 × 12,5 cm
 • 1× jehelec Mayo-Hegar 12 cm (kov)

Online nástroje a monitorování

EPIDIS™

EPIDIS™ vyhledává suspektní případy HAI. Automaticky, bezpracně, v celé nemocnici a výrazně úspěšněji ve srovnání s manuálním způsobem.

Kategorie infekceBSI: Infekce krevního řečiště*
Hlášená incidence0,15 %
Průměrná incidence*0,69 %
Validovaná incidence0,37 %
Zjistitelná incidence**0,68 %
Specificita88 %
Sensitivita96 %

* Jindrák, Hedlová, Urbášková: Prezentace - Infekce krevního řečiště, Katétrové infekce.


HARTMANN Hygiene Platform

Tablet s aplikací My hygiene

Aplikace My Hygiene SOP

 • Pomáhá najít úzká místa v nastavených optimalizovaných standardních ošetřovatelských postupech.
 • Poskytuje okamžitou zpětnou vazbu, stejně jako dlouhodobé statistiky k hodnocení indikátorů kvality.

Spojte se s námi

Pomůžeme vám s implementací Mise i výběrem našich řešení a špičkových produktů.

Tamara Jelínková

Tamara Jelínková

Marketing Manager

Mobil: +420 724 671 195

E-mail: tamara.jelinkova@hartmann.info

Petr Havlíček

Petr Havlíček
Brand Manager

Mobil: +420 724 671 190

E-mail: petr.havlicek@hartmann.info