Péče o pacienta na lůžku

eHealth, Emoji a empatie

Lepší hygiena díky týmové práci a moderním technologiím.

Nejlepší možná úroveň hygieny je výsledkem optimální interakce technologie s empatií.

Ke zlepšení hygieny ve zdravotnictví se stále ve větší míře používají digitální řešení. Mohou pomoci při vzdělávání a předávání znalostí. Stejně důležité je v této souvislosti i zapojení empatie a povzbuzení. Proto hraje mezi kolegy osobní kontakt klíčovou roli.

"Mezi lékaři a ošetřovatelským personálem není tajemstvím, že úspěch v prevenci infekcí v nemocnicích a domovech s pečovatelskou službou přímo souvisí s hygienickými podmínkami na místě."

Dezinfekce rukou je zdaleka nejdůležitějších faktorem zlepšujícím kvalitu hygieny, pokud by se prováděla vždy ve všech doporučených situacích. Například v pěti momentech pro hygienu rukou se odhaduje, že asi třetině všech infekcí získaných při pobytu v nemocnici (HAI) by se dalo zabránit. Implementace těchto opatření však představuje pro mnoho zdravotnických zařízení velkou výzvu.

Digitální pomocníci i v mobilním telefonu

Aby nemocnice dokázaly čelit problémům s dodržováním hygienických standardů, spoléhá stále více z nich na pomoc digitálních technologií.

Aplikace eHealth, mezi něž patří „Observe“ a „My Hygiene SOP“, vyvinuté společností HARTMANN, zjednodušují monitorování a vyhodnocování dodržování hygienických požadavků v nemocnicích a pečovatelských zařízeních za pomocí smartphonu nebo tabletu. Pomocí funkce „Observe“ mohou odborníci na hygienu pozorovat své kolegy v průběhu dezinfekce rukou a zdokumentovat v aplikaci, zda je tato dezinfekce prováděna ve správných okamžicích.

Mohlo by vás také zajímat: