Personál nemocnice se zdravotnickými rukavicemi na rukou stojí v půlkruhu a mají položené ruce na sobě

Dezinfekce rukou nebo rukavice? Nebo oboje?

Zde se dozvíte, jak se tyto dvě důležité součásti prevence infekcí v každodenní zdravotnické praxi doplňují.

Naše ruce jsou hlavní cestou pro přenos patogenů. Bakterie a viry na nich mohou přežívat a množit se až po dobu několika hodin. To představuje velké riziko pro pacienty, návštěvníky i zaměstnance – zejména ve zdravotnických zařízeních. Pro prevenci infekcí je nezbytné správné použití zdravotnických rukavic a dezinfekce rukou. Pokud se na obě opatření podíváte, je jasné, že nejde o to, které z těchto opatření použít, ale o to, že se tato opatření vzájemně doplňují a společně přispívají k úspěšné prevenci infekcí. Pouhé používání jednorázových zdravotnických rukavic obecně nemůže nahradit hygienickou dezinfekci rukou.

Rukavice a dezinfekce rukou jdou spolu ruku v ruce

Rukavice a dezinfekce rukou jdou spolu ruku v ruce
Ve zdravotnictví zahrnuje ochrana před nozokomiálními infekcemi dezinfekci rukou a nošení zdravotnických rukavic. V rámci osobních ochranných prostředků (OOP) je použití rukavic určeno především pro ochranu personálu. Pokud toto opatření není důsledně doprovázeno předchozí a následnou dezinfekcí rukou, samo o sobě nestačí chránit pacienty před přenosem zárodků a infekcemi. Rukavice jsou proto nepostradatelné – nemohou však nahradit hygienickou dezinfekci rukou. To znamená, že pokud jde o prevenci infekcí, jdou dezinfekce rukou a rukavice doslova ruku v ruce.
Zdravotnická rukavice částečně vytažená z krabice

Kdy je nošení rukavic povinné?

Indikace pro používání zdravotnických rukavic

Existují povinné požadavky na používání zdravotnických rukavic. Rukavice je nutno používat při následujících činnostech:

 1. Při kontaktu s tělesnými tekutinami
 2. Během provádění dezinfekce
 3. Během možného kontaktu s infekčním materiálem
 4. Během invazivních procedur a operací

Při používání rukavic platí následující pravidla:

 • Rukavice smí být nasazovány pouze na suché ruce
 • Rukavice musí být sejmuty nebo vyměněny, pokud dojde k jejich poškození nebo kontaminaci, anebo po ukončení dané zdravotnické činnosti
Dezinfekční prostředek odkapávající z modré lahve s pumpičkou na ruku

Kdy je nutné dezinfikovat ruce?

Indikace pro hygienickou dezinfekci rukou

Kromě použití rukavic je dalším opatřením v prevenci infekcí hygienická dezinfekce rukou. Světová zdravotnická organizace (WHO) prosazuje pravidla 5 momentů pro hygienu rukou, sloužící jako pravidla pro ošetřující personál:

 1. Před kontaktem s pacientem
 2. Před provedením dezinfekce
 3. Po kontaktu s potenciálně infekčními materiály nebo tělesnými tekutinami
 4. Po kontaktu s pacientem
 5. Po kontaktu s povrchy v přímém okolí pacienta

Kromě toho by dezinfekce rukou měla být provedena, pokud jsou rukavice používány v následujících situacích:

 1. Před odebráním rukavic z krabice
 2. Po sejmutí rukavic
5 momentů pro hygienickou dezinfekci rukou
5 Momentů pro hygienickou dezinfekci rukou
Světové zdravotnické organizace (WHO)

Co je v kontextu 5 momentů dobré vědět:

 • Po „počátečním kontaktu" může být u stejného pacienta nutná další dezinfekce rukou, např. při přechodu z nečisté na čistou stranu pacienta.
 • Před provedením dezinfekce může samotná dezinfekce rukou výrazně snížit výskyt nejběžnějších infekcí spojených se zdravotní péčí (včetně pneumonie spojené s použitím ventilátoru, infekcí močových cest z katetrů, infekcí pooperačních ran a infekcí krevního oběhu z centrálních žilních katetrů).
 • Rukavice poskytují nepostradatelnou, ale ne úplně dostatečnou ochranu před infekcí. Po sejmutí rukavic si ruce vždy vydezinfikujte.
 • Dezinfikujte si ruce po každém zákroku na pacientovi a před kontaktem s předměty, které se dostávají mimo prostředí pacienta, např. s vozíky používanými na celém oddělení.
 • Dezinfikujte si ruce i v případech, kdy dochází pouze ke kontaktu s okolím pacienta, např. při výměně sklenic a lahví na vodu na nočním stolku.
Více informací o tom, jak vybrat vysoce kvalitní dezinfekční prostředek naleznete zde.

Zdroj:
KRINKO (2016). Händehygiene in Einrichtungen des Gesundheitswesens, Bundesgesundheitsbl. 59: 1189-1220.
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Krankenhaushygiene/Kommission/Downloads/Haendehyg_Rili.pdf?__blob=publicationFile (accessed 21.07.2021)

Mohlo by vás také zajímat: