bg-country-switch

ČISTÉ NEMOCNICE
pro celý svět

Nezisková iniciativa, která díky využití široké spolupráce mnoha stran definuje globálně platné hygienické standardy zdravotní péče pro profesionály a širokou veřejnost.

ČISTÉ NEMOCNICE – závazek společnosti HARTMANN

ČISTÉ NEMOCNICE – závazek společnosti HARTMANN

Využití všech výhod týmové práce a komplexního pohledu bez myšlenkových stereotypů, to je základ naší mezinárodní iniciativy pro zlepšení hygieny v nemocnicích. Společně můžeme změnit svět.

Iniciativa ČISTÉ NEMOCNICE

  • je mezinárodní projekt, ve kterém HARTMANN spojil své síly s dalšími partnery z oblasti průmyslu, výzkumu, správy nemocnic a zdravotnických organizací. Cílem je zvýšení povědomí o problematice čistoty v nemocnicích a pomoc při zlepšování hygieny ve zdravotnických zařízeních. Vše s důrazem na vyšší bezpečnosti pacientů, na ochranu uživatelů a na snížení případů infekcí získaných při pobytu v nemocnicích.

  • je spolehlivým a nezávislým zdrojem informací, jak pro odborníky na hygienu, tak pro širokou veřejnost. ČISTÉ NEMOCNICE jsou neziskovou organizací, ve které mohou přední odborníci vzájemně spolupracovat napříč jednotlivými obory.

Vysvětlení doporučených postupů:

HARTMANN do projektu vložil své zkušenosti z různých oborů. Pracovní skupina „Pokyny pro mapování“ podrobně zkoumá aktuální a globálně doporučená opatření. Následně si klade tyto otázky: „Existují mezery v našich znalostech a neřídíme se protichůdnými informacemi?“, „Která doporučení nejsou opřená o důkazy nebo jsou příliš neurčitá?“. Tyto klíčové body chce pracovní skupina nejprve identifikovat a pak je následně vyjasnit za pomoci důkazů, a publikovat je ve vědeckých časopisech.

Vysvětlení doporučených postupů

Optimalizovaná hygiena v nemocnicích

Pracovní skupina „Transponovatelný model“, do níž je rovněž HARTMANN zapojen, má například za cíl identifikovat všechny klíčové faktory, které mohou mít vliv na úroveň hygieny v dané nemocnici. Tyto faktory budou následně začleněny do modelu, který budou nemocnice moci použít k analýze svého vlastního hygienického standardu. Analýza umožní neustálé zlepšování hygienických opatření. Model bude škálovatelný, celosvětově přenositelný a vhodný do všech podmínek. Řídící pracovníci na celém světě tak rychle najdou odpověď na důležitou otázku: „Jaká opatření jsou nezbytná k optimalizaci hygienických opatření a snížení počtu výskytů infekcí získaných při pobytu v nemocnici?

Chcete se dovědět více?

Důležité informace o iniciativě ČISTÉ NEMOCNICE najdete na adrese https://cleanhospitals.com. Na říjen tohoto roku je plánován celosvětový „den čistých nemocnic“.

Mohlo by vás také zajímat: