Pravidla soutěže


Zadání práce:
 • Práci vypracují tříčlenné týmy studentek a studentů třetích ročníků středních zdravotnických škol.
 • Práce se odevzdává ve formátu MS Office Word.
 • Rozsah práce: 2 500–3 500 slov
 • Řádkování textu: 1,5
 • Font písma: Arial
 • Velikost písma: 12
 • Zarovnání textu: do bloku

Osnova pro zpracování projektu:
 • Úvod
 • Motivace pro výběr tématu
 • Hlavní myšlenka projektu
 • Představení lékařské specializace, k níž se váš text vztahuje (chirurgie, hematologie, LDN apod.)

Představení projektu:
 • Návrh konkrétního zpracování projektu
 • Způsob provedení
 • Kolik času byste potřebovali na změny
 • Časová náročnost řešení
 • Vazba na fungování ostatních oddělení
 • Konkrétní zasazení emotivního příběhu/situace – dobrá a špatná praxe
 • Závěr – shrnutí

Práci zašlete do 31. 7. 2022 na e-mail: hsa@eezy.cz. Po vyplnění registračního formuláře obdržíte odpověď se všemi organizačními pokyny.

Prezentace prací, které postupují do druhého kola:

 • Do druhého kola postoupí tři nejlepší práce. Odborná porota rozhodne o finálním umístění.
 • Pokud vaše práce postoupí do druhého kola, zašleme vám e-mail a upřesníme termín prezentace práce.
 • Prezentovat budete ve formátu PowerPoint.
 • Ústní prezentaci byste měli zvládnout v rozmezí 10–30 minut.
 • Nejvíce nás zajímá profesionální zpracování textu, obsah, formální stránka práce a věcnost prezentace.