Kritéria hodnocení


  • Proveditelnost v rámci ČR – už se toto téma v ČR řeší?
  • Míra finančního zatížení zdravotnického zařízení – je v textu stanovena výše finančních prostředků potřebných k realizaci vašeho projektu?
  • Míra zatíženosti lidských zdrojů – kolik zdravotnického personálu bude v rámci projektu potřeba?
  • Časová proveditelnost konkrétních návrhů – kolik osob by bylo na realizaci potřeba a bylo by to nad rámec běžné časové náročnosti?
  • Struktura a formální náležitosti práce – má práce vše, co se od odborného textu očekává?
  • Jsou v textu správně zpracovány citace?