Стерилно покриване на пациент при кардио- и неврохирургия.