Hydrofilm® Plus

Прозрачна филм-превръзка с абсорбираща подложка
  • Продукти
  • Приложение
  • Мултимедия

Продукти

73200
  • Самофиксираща се прозрачна превръзка с абсорбираща подложка, която не залепва за раната
  • Водонепропусклива, предпазва раната от проникване на микроби
  • С полиуретанов прозрачен филм с хипоалергичен адхезив, който позволява наблюдение на раната и нивото на ексудат в абсорбиращата подложка
  • Отстранява се безболезнено от раната с опъване в двата срещуположни края

Hydrofilm® Plus

РП = размер на подложката

Стерилни, индивидуално опаковани

Продуктова информация 5 х 7,2 см
(РП 2,5 х 4 см)
Каталожен номер
6857700
Съдържание
1 кутия от 5 броя
EAN
4049500631174
Съдържание
1 кутия от 20 кутии
EAN
4049500650014
Продуктова информация 5 х 7,2 см
(РП 2,5 х 4 см)
Каталожен номер
6857710
Съдържание
1 кутия от 50 броя
EAN
4049500631198
Съдържание
1 кутия от 10 кутии
EAN
4049500650021
Продуктова информация 9 х 10 см
(РП 4 х 6 см)
Каталожен номер
6857720
Съдържание
1 кутия от 5 броя
EAN
4049500631211
Съдържание
1 кутия от 20 кутии
EAN
4049500650038
Продуктова информация 9 х 10 см
(РП 4 х 6 см)
Каталожен номер
6857730
Съдържание
1 кутия от 50 броя
EAN
4049500631235
Съдържание
1 кутия от 10 кутии
EAN
4049500650045
Продуктова информация 9 х 15 см
(РП 4 х 11 см)
Каталожен номер
6857740
Съдържание
1 кутия от 5 броя
EAN
4049500631259
Съдържание
1 кутия от 20 кутии
EAN
4049500650052
Продуктова информация 9 х 15 см
(РП 4 х 11 см)
Каталожен номер
6857750
Съдържание
1 кутия от 25 броя
EAN
4049500631273
Съдържание
1 кутия от 10 кутии
EAN
4049500650069
Продуктова информация 10 х 12 см
(РП 5 х 8 см)
Каталожен номер
6857760
Съдържание
1 кутия от 25 броя
EAN
4049500631297
Съдържание
1 кутия от 10 кутии
EAN
4049500650076
Продуктова информация 10 х 20 см
(РП 5 х 16 см)
Каталожен номер
6857770
Съдържание
1 кутия от 5 броя
EAN
4049500631310
Съдържание
1 кутия от 10 кутии
EAN
4049500650090
Продуктова информация 10 х 20 см
(РП 5 х 16 см)
Каталожен номер
6857780
Съдържание
1 кутия от 25 броя
EAN
4049500631334
Съдържание
1 кутия от 10 кутии
EAN
4049500650106
Продуктова информация 10 х 25 см
(РП 5 х 20 см)
Каталожен номер
6857790
Съдържание
1 кутия от 25 броя
EAN
4049500631358
Съдържание
1 кутия от 10 кутии
EAN
4049500650113
Продуктова информация 10 х 30 см
(РП 5 х 25 см)
Каталожен номер
6857800
Съдържание
1 кутия от 25 броя
EAN
4049500631372
Съдържание
1 кутия от 10 кутии
EAN
4049500650120
Продуктова информация Каталожен номер Съдържание EAN
Стерилни, индивидуално опаковани
5 х 7,2 см
(РП 2,5 х 4 см)
Каталожен номер 6857700
1 кутия от 5 броя 1 кутия от 20 кутии 4049500631174 4049500650014
5 х 7,2 см
(РП 2,5 х 4 см)
Каталожен номер 6857710
1 кутия от 50 броя 1 кутия от 10 кутии 4049500631198 4049500650021
9 х 10 см
(РП 4 х 6 см)
Каталожен номер 6857720
1 кутия от 5 броя 1 кутия от 20 кутии 4049500631211 4049500650038
9 х 10 см
(РП 4 х 6 см)
Каталожен номер 6857730
1 кутия от 50 броя 1 кутия от 10 кутии 4049500631235 4049500650045
9 х 15 см
(РП 4 х 11 см)
Каталожен номер 6857740
1 кутия от 5 броя 1 кутия от 20 кутии 4049500631259 4049500650052
9 х 15 см
(РП 4 х 11 см)
Каталожен номер 6857750
1 кутия от 25 броя 1 кутия от 10 кутии 4049500631273 4049500650069
10 х 12 см
(РП 5 х 8 см)
Каталожен номер 6857760
1 кутия от 25 броя 1 кутия от 10 кутии 4049500631297 4049500650076
10 х 20 см
(РП 5 х 16 см)
Каталожен номер 6857770
1 кутия от 5 броя 1 кутия от 10 кутии 4049500631310 4049500650090
10 х 20 см
(РП 5 х 16 см)
Каталожен номер 6857780
1 кутия от 25 броя 1 кутия от 10 кутии 4049500631334 4049500650106
10 х 25 см
(РП 5 х 20 см)
Каталожен номер 6857790
1 кутия от 25 броя 1 кутия от 10 кутии 4049500631358 4049500650113
10 х 30 см
(РП 5 х 25 см)
Каталожен номер 6857800
1 кутия от 25 броя 1 кутия от 10 кутии 4049500631372 4049500650120

Приложение

73171
За постоперативно лечение на слабо ексудиращи рани; за предпазване от вторични инфекции и за стерилно лечение на малки рани

Мултимедия