Hydrofilm® Plus

Прозрачна филм-превръзка с абсорбираща подложка
  • Продукти
  • Приложение
  • Документи
  • Мултимедия

Продукти

73200
  • Самофиксираща се прозрачна превръзка с абсорбираща подложка, която не залепва за раната
  • Водонепропусклива, предпазва раната от проникване на микроби
  • С полиуретанов прозрачен филм с хипоалергичен адхезив, който позволява наблюдение на раната и нивото на ексудат в абсорбиращата подложка
  • Отстранява се безболезнено от раната с опъване в двата срещуположни края

Hydrofilm® Plus


Продуктова информация
Каталожен номер
6857711
Съдържание
1 кутия
EAN
4049500631198
Съдържание
1 кутия от 10 кутии
EAN
4049500650021
Продуктова информация
Каталожен номер
6857721
Съдържание
1 кутия
EAN
4049500631211
Съдържание
1 кутия от 20 кутии
EAN
4049500650038
Продуктова информация
Каталожен номер
6857731
Съдържание
1 кутия
EAN
4049500631235
Съдържание
1 кутия от 10 кутии
EAN
4049500650045
Продуктова информация
Каталожен номер
6857742
Съдържание
1 кутия
EAN
4049500631259
Съдържание
1 кутия от 20 кутии
EAN
4049500650052
Продуктова информация
Каталожен номер
6857781
Съдържание
1 кутия
EAN
4049500631334
Съдържание
1 кутия от 10 кутии
EAN
4049500650106

Стерилни, индивидуално опаковани

Продуктова информация 9 х 15 см
(РП 4 х 11 см)
Каталожен номер
6857750
Съдържание
1 кутия от 25 броя
EAN
4049500631273
Съдържание
1 кутия от 10 кутии
EAN
4049500650069
Продуктова информация 10 х 20 см
(РП 5 х 16 см)
Каталожен номер
6857770
Съдържание
1 кутия от 5 броя
EAN
4049500631310
Съдържание
1 кутия от 10 кутии
EAN
4049500650090
Продуктова информация 10 х 25 см
(РП 5 х 20 см)
Каталожен номер
6857790
Съдържание
1 кутия от 25 броя
EAN
4049500631358
Съдържание
1 кутия от 10 кутии
EAN
4049500650113
Продуктова информация 10 х 30 см
(РП 5 х 25 см)
Каталожен номер
6857800
Съдържание
1 кутия от 25 броя
EAN
4049500631372
Съдържание
1 кутия от 10 кутии
EAN
4049500650120
Продуктова информация Каталожен номер Съдържание EAN
Каталожен номер 6857711
1 кутия 1 кутия от 10 кутии 4049500631198 4049500650021
Каталожен номер 6857721
1 кутия 1 кутия от 20 кутии 4049500631211 4049500650038
Каталожен номер 6857731
1 кутия 1 кутия от 10 кутии 4049500631235 4049500650045
Каталожен номер 6857742
1 кутия 1 кутия от 20 кутии 4049500631259 4049500650052
Каталожен номер 6857781
1 кутия 1 кутия от 10 кутии 4049500631334 4049500650106
Стерилни, индивидуално опаковани
9 х 15 см
(РП 4 х 11 см)
Каталожен номер 6857750
1 кутия от 25 броя 1 кутия от 10 кутии 4049500631273 4049500650069
10 х 20 см
(РП 5 х 16 см)
Каталожен номер 6857770
1 кутия от 5 броя 1 кутия от 10 кутии 4049500631310 4049500650090
10 х 25 см
(РП 5 х 20 см)
Каталожен номер 6857790
1 кутия от 25 броя 1 кутия от 10 кутии 4049500631358 4049500650113
10 х 30 см
(РП 5 х 25 см)
Каталожен номер 6857800
1 кутия от 25 броя 1 кутия от 10 кутии 4049500631372 4049500650120

Приложение

73171

Документи

Мултимедия