Sterilux®ES

Класически марлени компреси с рязани краища и сгънати навътре ръбове
  • Продукти
  • Приложение
  • Мултимедия

Продукти

  • Изработени от абсорбираща марля
  • Със сгънати навътре ръбове
  • Могат да бъдат разгъвани с цел постигане на по-голям размер
  • Въздухопропускливи
  • Не отделят нишки
  • Могат да бъдат стерилни и нестерилни

Sterilux® ES

109238
-

стерилни, 17 нишки, 8 дипли

Продуктова информация 5 х 5 см
Каталожен номер
2320024
Съдържание
1 опаковка от 5 броя
EAN
4049500585880
Съдържание
1 кутия от 240 опаковки
EAN
4049500586542
Продуктова информация 7,5 х 7,5 см
Каталожен номер
2320074
Съдържание
1 опаковка от 5 броя
EAN
4049500585934
Съдържание
1 кутия от 240 опаковки
EAN
4049500586603
Продуктова информация 10 х 10 см
Каталожен номер
2320124
Съдържание
1 опаковка от 5 броя
EAN
4049500585989
Съдържание
1 кутия от 240 опаковки
EAN
4049500587013

стерилни, опаковани по 2 бр в опаковка, 17 нишки, 8 дипли

Продуктова информация 7,5 х 7,5 см
Каталожен номер
4185544
Съдържание
1 опаковка от 25 х 2 броя
EAN
4049500213868
Съдържание
1 кутия от 36 опаковки
EAN
4049500737616
Продуктова информация 10 х 10 см
Каталожен номер
4185574
Съдържание
1 опаковка от 25 х 2 броя
EAN
4049500213899
Съдържание
1 кутия от 24 опаковки
EAN
4049500737623

Нестерилни, 17 нишки, 8 дипли

Продуктова информация 5 х 5 см
Каталожен номер
4188004
Съдържание
1 опаковка от 100 броя
EAN
4049500206242
Съдържание
1 кутия от 30 опаковки
EAN
4049500452700
Продуктова информация 7,5 х 7,5 см
Каталожен номер
4188027
Съдържание
1 опаковка от 100 броя
EAN
4049500206266
Съдържание
1 кутия от 10 опаковки
EAN
4049500452595
Продуктова информация 10 х 10 см
Каталожен номер
4188044
Съдържание
1 опаковка от 100 броя
EAN
4049500206280
Съдържание
1 кутия от 10 опаковки
EAN
4049500452618

Нестерилни, 17 нишки, 12 дипли

Продуктова информация  5 х 5 см
Каталожен номер
4188064
Съдържание
1 опаковка от 100 броя
EAN
4049500206303
Съдържание
1 кутия от 30 опаковки
EAN
4049500685412
Продуктова информация 7,5 х 7,5 см
Каталожен номер
4188077
Съдържание
1 опаковка от 100 броя
EAN
4049500206310
Съдържание
1 кутия от 10 опаковки
EAN
4049500685443
Продуктова информация 10 х 10 см
Каталожен номер
4188097
Съдържание
1 опаковка от 100 броя
EAN
4049500206334
Съдържание
1 кутия от 10 опаковки
EAN
4049500685474
Продуктова информация Каталожен номер Съдържание EAN
стерилни, 17 нишки, 8 дипли
5 х 5 см
Каталожен номер 2320024
1 опаковка от 5 броя 1 кутия от 240 опаковки 4049500585880 4049500586542
7,5 х 7,5 см
Каталожен номер 2320074
1 опаковка от 5 броя 1 кутия от 240 опаковки 4049500585934 4049500586603
10 х 10 см
Каталожен номер 2320124
1 опаковка от 5 броя 1 кутия от 240 опаковки 4049500585989 4049500587013
стерилни, опаковани по 2 бр в опаковка, 17 нишки, 8 дипли
7,5 х 7,5 см
Каталожен номер 4185544
1 опаковка от 25 х 2 броя 1 кутия от 36 опаковки 4049500213868 4049500737616
10 х 10 см
Каталожен номер 4185574
1 опаковка от 25 х 2 броя 1 кутия от 24 опаковки 4049500213899 4049500737623
Нестерилни, 17 нишки, 8 дипли
5 х 5 см
Каталожен номер 4188004
1 опаковка от 100 броя 1 кутия от 30 опаковки 4049500206242 4049500452700
7,5 х 7,5 см
Каталожен номер 4188027
1 опаковка от 100 броя 1 кутия от 10 опаковки 4049500206266 4049500452595
10 х 10 см
Каталожен номер 4188044
1 опаковка от 100 броя 1 кутия от 10 опаковки 4049500206280 4049500452618
Нестерилни, 17 нишки, 12 дипли
 5 х 5 см
Каталожен номер 4188064
1 опаковка от 100 броя 1 кутия от 30 опаковки 4049500206303 4049500685412
7,5 х 7,5 см
Каталожен номер 4188077
1 опаковка от 100 броя 1 кутия от 10 опаковки 4049500206310 4049500685443
10 х 10 см
Каталожен номер 4188097
1 опаковка от 100 броя 1 кутия от 10 опаковки 4049500206334 4049500685474

Приложение

За общо лечение на рани, особено подходящи за първично лечение на замърсени и инфектирани рани с отделяне на ексудат; като тампони при леки хирургически интервенции.

Мултимедия