Omni Spool plaster

Широка гама от адхезивни ролки с различни приложения
 • Продукти
 • Приложение
 • Документи
 • Мултимедия

Продукти

37343
 • Хипоалергични адхезивни ленти изработени от различен материал  (текстил, хартия, коприна, филм)
 • Пропускливи на въздух и водни изпарения
 • Нежни към кожата, отстраняват се безболезнено и без остатъци
 • Ръчно късане по дължина и ширина

Omniplast®

26099
 • Изработени от текстилен материал в телесен цвят
 • Със синтетичен адхезив на ивици
 • Устойчив при опъване
 • Импрегниран

В кутия

Продуктова информация 1,25 см х 5 м
Каталожен номер
9004403
Съдържание
1 кутия от 1 ролка
EAN
4049500976244
Съдържание
1 кутия от 300 кутии
EAN
4049500247597
Продуктова информация 2,5 см х 5 м
Каталожен номер
9004413
Съдържание
1 кутия от 1 ролка
EAN
4049500976251
Съдържание
1 кутия от 240 кутии
EAN
4049500247696
Продуктова информация 5 см х 5 м
Каталожен номер
9004423
Съдържание
1 кутия от 1 ролка
EAN
4049500976268
Съдържание
1 кутия от 120 кутии
EAN
4049500247795

В кутия

Продуктова информация 1,25 см х 9,2 м
Каталожен номер
9004521
Съдържание
1 кутия от 24 броя
EAN
4052199237282
Съдържание
1 кутия от 12 кутии
EAN
4052199237299
Продуктова информация 2,5 см х 9,2 м
Каталожен номер
9004531
Съдържание
1 кутия от 12 броя
EAN
4052199237305
Съдържание
1 кутия от 16 кутии
EAN
4052199237312
Продуктова информация 5 см х 9,2 м
Каталожен номер
9004541
Съдържание
1 кутия от 6 броя
EAN
4052199237329
Съдържание
1 кутия от 12 кутии
EAN
4052199237336
Продуктова информация Каталожен номер Съдържание EAN
В кутия
1,25 см х 5 м
Каталожен номер 9004403
1 кутия от 1 ролка 1 кутия от 300 кутии 4049500976244 4049500247597
2,5 см х 5 м
Каталожен номер 9004413
1 кутия от 1 ролка 1 кутия от 240 кутии 4049500976251 4049500247696
5 см х 5 м
Каталожен номер 9004423
1 кутия от 1 ролка 1 кутия от 120 кутии 4049500976268 4049500247795
В кутия
1,25 см х 9,2 м
Каталожен номер 9004521
1 кутия от 24 броя 1 кутия от 12 кутии 4052199237282 4052199237299
2,5 см х 9,2 м
Каталожен номер 9004531
1 кутия от 12 броя 1 кутия от 16 кутии 4052199237305 4052199237312
5 см х 9,2 м
Каталожен номер 9004541
1 кутия от 6 броя 1 кутия от 12 кутии 4052199237329 4052199237336

Omnisilk®

31704
 • Изработени от бяла синтетична коприна
 • Със синтетичен адхезив на ивици
 • Ипрегнирани и въздухопропускливи

on plastic spool, 9,2 m length

Продуктова информация 1,25 см х 9,2 м
Каталожен номер
9004182
Съдържание
1 кутия от 1 ролка
EAN
4049500247702
Съдържание
1 кутия от 300 кутии
EAN
4049500247931

on plastic spool, 9.2 m length

Продуктова информация 2,5 см х 9,2 м
Каталожен номер
9004192
Съдържание
1 кутия от 1 ролка
EAN
4049500247719
Съдържание
1 кутия от 240 кутии
EAN
4049500247948
Продуктова информация 5 см х 9,2 м
Каталожен номер
9004202
Съдържание
1 кутия от 1 ролка
EAN
4049500247726
Съдържание
1 кутия от 120 кутии
EAN
4049500247955

В кутия

Продуктова информация 1,25 см х 5 м
Каталожен номер
9004302
Съдържание
1 кутия от 1 ролка
EAN
4049500247665
Съдържание
1 кутия от 300 кутии
EAN
4049500247900
Продуктова информация 2,5 см х 5 м
Каталожен номер
9004312
Съдържание
1 кутия от 1 ролка
EAN
4049500247672
Съдържание
1 кутия от 240 кутии
EAN
4049500247917
Продуктова информация 5 см х 5 м
Каталожен номер
9004322
Съдържание
1 кутия от 1 ролка
EAN
4049500247689
Съдържание
1 кутия от 120 кутии
EAN
4049500247924
Продуктова информация Каталожен номер Съдържание EAN
on plastic spool, 9,2 m length
1,25 см х 9,2 м
Каталожен номер 9004182
1 кутия от 1 ролка 1 кутия от 300 кутии 4049500247702 4049500247931
on plastic spool, 9.2 m length
2,5 см х 9,2 м
Каталожен номер 9004192
1 кутия от 1 ролка 1 кутия от 240 кутии 4049500247719 4049500247948
5 см х 9,2 м
Каталожен номер 9004202
1 кутия от 1 ролка 1 кутия от 120 кутии 4049500247726 4049500247955
В кутия
1,25 см х 5 м
Каталожен номер 9004302
1 кутия от 1 ролка 1 кутия от 300 кутии 4049500247665 4049500247900
2,5 см х 5 м
Каталожен номер 9004312
1 кутия от 1 ролка 1 кутия от 240 кутии 4049500247672 4049500247917
5 см х 5 м
Каталожен номер 9004322
1 кутия от 1 ролка 1 кутия от 120 кутии 4049500247689 4049500247924

Omnipor®

48110
 • Изработени от бял нетъкан материал
 • Със синтетичен адхезив на ивици
 • Импрегнирани
 • Изключително висока пропускливост на въздух и водни изпарения, което предпазва кожата от мацерация
 • Нежни към кожата

В кутия

Продуктова информация 1,25 см х 9,2 м
 
Каталожен номер
9004242
Съдържание
1 кутия от 1 ролка
EAN
4049500247764
Съдържание
1 кутия от 300 кутии
EAN
4049500248006
Продуктова информация 2,5 см х 9,2 м
Каталожен номер
9004252
Съдържание
1 кутия от 1 ролка
EAN
4049500247771
Съдържание
1 кутия от 240 кутии
EAN
4049500248013
Продуктова информация 5 см х 9,2 м
Каталожен номер
9004262
Съдържание
1 кутия от 1 ролка
EAN
4049500247788
Съдържание
1 кутия от 120 кутии
EAN
4049500248020

В кутия

Продуктова информация 1,25 см х 5 м
Каталожен номер
9004362
Съдържание
1 кутия от 1 ролка
EAN
4049500247733
Съдържание
1 кутия от 300 кутии
EAN
4049500247962
Продуктова информация 2,5 см х 5 м
Каталожен номер
9004372
Съдържание
1 кутия от 1 ролка
EAN
4049500247740
Съдържание
1 кутия от 240 кутии
EAN
4049500247979
Продуктова информация 5 см х 5 м
Каталожен номер
9004382
Съдържание
1 кутия от 1 ролка
EAN
4049500247757
Съдържание
1 кутия от 120 кутии
EAN
4049500247986
Продуктова информация Каталожен номер Съдържание EAN
В кутия
1,25 см х 9,2 м
 
Каталожен номер 9004242
1 кутия от 1 ролка 1 кутия от 300 кутии 4049500247764 4049500248006
2,5 см х 9,2 м
Каталожен номер 9004252
1 кутия от 1 ролка 1 кутия от 240 кутии 4049500247771 4049500248013
5 см х 9,2 м
Каталожен номер 9004262
1 кутия от 1 ролка 1 кутия от 120 кутии 4049500247788 4049500248020
В кутия
1,25 см х 5 м
Каталожен номер 9004362
1 кутия от 1 ролка 1 кутия от 300 кутии 4049500247733 4049500247962
2,5 см х 5 м
Каталожен номер 9004372
1 кутия от 1 ролка 1 кутия от 240 кутии 4049500247740 4049500247979
5 см х 5 м
Каталожен номер 9004382
1 кутия от 1 ролка 1 кутия от 120 кутии 4049500247757 4049500247986

Omnifilm®

37119
 • Изработени от порест прозрачен филм с полиакрилатен адхезив
 • Устойчиви на замърсяване
 • Могат да се разкъсват лесно по дължина и ширина
 • Особено подходящи за фиксиране на канюли, защото дават възможност за наблюдение нивото на течността

В кутия

Продуктова информация 1,25 см х 9,2 м
Каталожен номер
9004212
Съдържание
1 кутия от 1 ролка
EAN
4049500247832
Съдържание
1 кутия от 300 кутии
EAN
4049500248068
Продуктова информация 2,5 см х 9,2 м
Каталожен номер
9004222
Съдържание
1 кутия от 1 ролка
EAN
4049500247849
Съдържание
1 кутия от 240 кутии
EAN
4049500248075
Продуктова информация 5 см х 9,2 м
 
Каталожен номер
9004232
Съдържание
1 кутия от 1 ролка
EAN
4049500247856
Съдържание
1 кутия от 120 кутии
EAN
4049500248082

В кутия

Продуктова информация 1,25 см х 5 м
Каталожен номер
9004332
Съдържание
1 кутия от 1 ролка
EAN
4049500247801
Съдържание
1 кутия от 300 кутии
EAN
4049500248037
Продуктова информация 2,5 см х 5 м
Каталожен номер
9004342
Съдържание
1 кутия от 1 ролка
EAN
4049500247818
Съдържание
1 кутия от 240 кутии
EAN
4049500248044
Продуктова информация 5 см х 5 м
Каталожен номер
9004352
Съдържание
1 кутия от 1 ролка
EAN
4049500247825
Съдържание
1 кутия от 120 кутии
EAN
4049500248051
Продуктова информация Каталожен номер Съдържание EAN
В кутия
1,25 см х 9,2 м
Каталожен номер 9004212
1 кутия от 1 ролка 1 кутия от 300 кутии 4049500247832 4049500248068
2,5 см х 9,2 м
Каталожен номер 9004222
1 кутия от 1 ролка 1 кутия от 240 кутии 4049500247849 4049500248075
5 см х 9,2 м
 
Каталожен номер 9004232
1 кутия от 1 ролка 1 кутия от 120 кутии 4049500247856 4049500248082
В кутия
1,25 см х 5 м
Каталожен номер 9004332
1 кутия от 1 ролка 1 кутия от 300 кутии 4049500247801 4049500248037
2,5 см х 5 м
Каталожен номер 9004342
1 кутия от 1 ролка 1 кутия от 240 кутии 4049500247818 4049500248044
5 см х 5 м
Каталожен номер 9004352
1 кутия от 1 ролка 1 кутия от 120 кутии 4049500247825 4049500248051

Приложение

49447
За фиксиране на всякакъв тип превръзки, за прикрепване на оборудване, сонди и канюли. Кожата трябва да е чиста и суха преди поставяне.

Документи