Zetuvit® E

Абсорбиращ компрес за лечение на силно секретиращи рани
  • Продукти
  • Приложение
  • Мултимедия

Продукти

100262
  • Силно абсорбиращ компрес с покривен слой от нетъкан полипропилен
  • С абсорбираща сърцевина от разбита целулоза
  • Горен хидрофобен слой, който действа като бариера срещу контаминация. Обозначен е със синя линия, която индикира начина на поставяне
  • Не залепва за раната.

Zetuvit® E

Стерилни, индивидуално опаковани

Продуктова информация 10 х 10 см
Каталожен номер
4137702
Съдържание
1 кутия от 25 броя
EAN
4049500996068
Съдържание
1 кутия от 9 кутии
EAN
4049500996075
Продуктова информация 10 х 20 см
Каталожен номер
4137713
Съдържание
1 кутия от 25 броя
EAN
4049500996082
Съдържание
1 кутия от 9 кутии
EAN
4049500996099
Продуктова информация 15 х 20 см
Каталожен номер
4137722
Съдържание
1 кутия от 25 броя
EAN
4049500996105
Съдържание
1 кутия от 6 кутии
EAN
4049500996112
Продуктова информация 15 х 25 см
Каталожен номер
4137733
Съдържание
1 кутия от 10 броя
EAN
4049500996129
Съдържание
1 кутия от 10 кутии
EAN
4049500996136
Продуктова информация 20 х 20 см
Каталожен номер
4137743
Съдържание
1 кутия от 15 броя
EAN
4049500996143
Съдържание
1 кутия от 7 кутии
EAN
4052199100104
Продуктова информация 20 х 25 броя
Каталожен номер
4137753
Съдържание
1 кутия от 15 броя
EAN
4049500996167
Съдържание
1 кутия от 6 кутии
EAN
4049500996174
Продуктова информация 20 х 40 см
Каталожен номер
4137761
Съдържание
1 кутия от 10 броя
EAN
4049500996181
Съдържание
1 кутия от 6 кутии
EAN
4049500996198

Нестерилни

Продуктова информация 10 х 10 см
Каталожен номер
4138602
Съдържание
1 кутия от 50 броя
EAN
4049500996242
Съдържание
1 кутия от 12 кутии
EAN
4052199228525
Продуктова информация 10 х 20 см
Каталожен номер
4138612
Съдържание
1 кутия от 50 броя
EAN
4049500996266
Съдържание
1 кутия от 4 кутии
EAN
4049500996273
Продуктова информация 15 х 25 см
Каталожен номер
4138632
Съдържание
1 кутия от 50 броя
EAN
4049500996303
Съдържание
1 кутия от 3 кутии
EAN
4049500996310
Продуктова информация Каталожен номер Съдържание EAN
Стерилни, индивидуално опаковани
10 х 10 см
Каталожен номер 4137702
1 кутия от 25 броя 1 кутия от 9 кутии 4049500996068 4049500996075
10 х 20 см
Каталожен номер 4137713
1 кутия от 25 броя 1 кутия от 9 кутии 4049500996082 4049500996099
15 х 20 см
Каталожен номер 4137722
1 кутия от 25 броя 1 кутия от 6 кутии 4049500996105 4049500996112
15 х 25 см
Каталожен номер 4137733
1 кутия от 10 броя 1 кутия от 10 кутии 4049500996129 4049500996136
20 х 20 см
Каталожен номер 4137743
1 кутия от 15 броя 1 кутия от 7 кутии 4049500996143 4052199100104
20 х 25 броя
Каталожен номер 4137753
1 кутия от 15 броя 1 кутия от 6 кутии 4049500996167 4049500996174
20 х 40 см
Каталожен номер 4137761
1 кутия от 10 броя 1 кутия от 6 кутии 4049500996181 4049500996198
Нестерилни
10 х 10 см
Каталожен номер 4138602
1 кутия от 50 броя 1 кутия от 12 кутии 4049500996242 4052199228525
10 х 20 см
Каталожен номер 4138612
1 кутия от 50 броя 1 кутия от 4 кутии 4049500996266 4049500996273
15 х 25 см
Каталожен номер 4138632
1 кутия от 50 броя 1 кутия от 3 кутии 4049500996303 4049500996310

Приложение

34272
За лечение на силно секретиращи остри или хронични рани във всички области на медицината

Мултимедия