Veroval® ЕКГ и апарат за кръвно налягане

Апарат за мобилен контрол на сърдечния ритъм (ЕКГ) и измерване на кръвно налягане